VVE Servicenetwerk

Servicenetwerk

VVE Servicenetwerk is ontstaan vanuit de behoefte van Verenigingen van Eigenaars en VvE Beheerders om een kwaliteitsslag te kunnen maken met betrekking tot het onderhoud van gebouwen. Hierbij ontbreekt vaak de specifieke kennis die nodig is om gefundeerd de kosten op te zetten voor onderhoudswerkzaamheden die in de toekomst moeten worden uitgevoerd.

Bij onderhoud aan de gebouwen, met name aan buitenschil (daken en gevels) en liften zijn doorgaans grote investeringen noodzakelijk.

Duurzaamheid, kwaliteit en mogelijke besparingen, ook op gebied van energie (inkoop, verlichting, verwarming en energie opwekken) zijn voor u belangrijke onderwerpen.

Wij hopen u hiermee op weg te helpen en een goed fundament aan te reiken om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.

  Contact:

VVE Servicenetwerk

p/a Rijksstraatweg 14

4254 XE Sleeuwijk

Contactpersoon: Piet van Herwijnen

Email: vveadviseur@gmail.com

Tel. 06-41548519