VVE Servicenetwerk

Bestuursleden VvE’s

Voor bestuursleden van verenigingen van eigenaars is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving voor het goed kunnen functioneren als bestuur maar ook de daarbij behorende verantwoordelijkheid en de daaraan gekoppelde aansprakelijkheid.

Dit is een van de redenen waarom Stichting De VvE Adviseur het initiatief heeft genomen voor het verzorgen van cursussen en workshop ter ondersteuning van bestuursleden, aspirant bestuursleden en individuele eigenaren.

Ga naar de website!


Cursus Professioneel VvE-beheer

Het beheren van VvE’s heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen en het beheren van vve’s is een professionele aangelegenheid geworden. Van vve-beheerders wordt verwacht dat zij goed kunnen organiseren en communiceren. Daarnaast dienen zij te beschikken over de juiste juridische, administratieve en technische kennis.

In samenwerking met de Vastgoed Business School hebben wij cursus opgezet om aan deze kennis en competenties bij haar deelnemers te ontwikkelen.

• Deze professionele opleiding tot vakbekwaam vve-beheerder wordt verzorgd door docenten die werkzaam zijn binnen het vve-beheer of gelieerde activiteiten.

• De cursus wordt afgesloten met een examentoets afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting VVErtimago.

• De cursus vindt plaats op een locatie nabij Centraal station Utrecht.


Voor informatie kunt u contact met:

Vastgoed Business School,

Beukenlaan 129

5616 VD Eindhoven

Tel. 088-0910000

www.Vastgoedbs.nl

Ga naar de website!

  Contact:

VVE Servicenetwerk

p/a Rijksstraatweg 14

4254 XE Sleeuwijk

Contactpersoon: Piet van Herwijnen

Email: vveadviseur@gmail.com

Tel. 06-41548519